/ PAVLOVSKÁ / Školní zápisník - Pavlovská / Projekt "ČTU, ČTEŠ, ČTEME"

Projekt "ČTU, ČTEŠ, ČTEME"

Od září realizujeme projekt, který jsme vypracovali na základě vyhlášení rozvojového programu MŠMT - "Podpora čtenářské gramotnosti na základních školách v roce 2008". Náš projekt jsme nazvali "ČTU, ČTEŠ, ČTEME" , navazoval na projekt z minulého školního roku "JÁ a KNIHA" a jeho cílem bylo pomocí různých aktivit realizovaných během vyučování, při odpoledních zájmových činnostech i během mimoškolních akcí přivést děti ke knize. Snažili jsme se získat u dětí zájem o četbu.Podporovat čtebnářské aktivity vedoucí ke zlepšení čtenářské gramotnosti.

P1000461
P1000176

V rámci projektu jsme zvládi řadu zajímavých akcí. Měli jsme několik projektových dnů a týdnů věnovaných známým a oblíbeným autorům dětských knih.

Během týdne věnovaného Václavu Čtvrtkovi jsme přečetli řadu jeho knížek.

P1000189
P1000406

Den s Karlem Jaromírem Erbenem byl věnován více i méně známým pohádkám. Děti je četly z knih, které si přinesly z domu. Zkoušely pak psát vlastní pohádky a kreslit k nim ilustrace. Starší děti pak vyhledávaly také informace ze života tohoto významného českého sběratele llidových pohádek.

P1000455
P1000487

Ani rodiče nezůstali stranou. Pozvali jsme je na splečné čtení rodičů s dětmi. Šlo jim to skvěle a někteří si to hezky užívali. V 1. a ve 2. třídě četli společně Pohádky z pařezové chaloupky. Další fotky - 1.A, 2.A

P1000366
P1000324

Třeťáci zůstali věrni své oblíbené světové autorce Astrid Lidgrenové. S rodiči četli Děti z Bullerbynu. Fotky

P1000265

Čtvrťáci a páťáci si vybrali také zahraniční autory. Čtvrťáci četli známou J.K. Rowlingovou a jejího ještě známějšího a u dětí velmi oblíbeného Harryho Poterra.

P1000476

Páťáci si zvolili také jednu ze známých knih - Letopisy Narnie od C.S. Lewise

P1000464

Na psolečné čtení za dětmi přijela také spisovatelka Věra Fojtová.

P1000711

Velmi zajímavě a poutavě dětem vyprávěla o psaní knih a o jejich cestě od spisovatele ke čtenáři. Představila dětem své knihy a velmi ochotně také odpovídala na řadu našich dotazů.

P1000674

Po skončení části otázek a odpovědí následovala dlouhá autogramiáda.

P1000694
P1000692

Největší uspěch měla ale vlastní poutavá četba paní spisovatelky Fojtové z její knihy Tanec v kopřivách. Děti téměř bez dechu hltaly každé její slovo.

P1000707

Den s Nikolajem Nosovem. Připomněli jsme si 100 let od jeho narození. Pěkně jsme si to užili s Neználkem i ostatními človíčky z Kvítečkova.

P1000392
P1000403

Další z velmi povedených akcí byla návštěva družební školy v Bratislavě, kde se prezentace našeho projektu setkala s velkým ohlasem.

P1000847

Byli jsme si prohlédnout také školní knihovnu, kde jsme objevili několik zajimavých "kousků" a se zájmem jsme si je také prohlédli. Zajímavé bylo srovnat známé knihy se slovenským vydáním.

P1000865
P1000866

Hráli jsme a četli také společně česky i slovensky Povídání o pejskovi a kočičce.

P1030990
P1040010

Jako vánoční dárek jsme nakoupili za získané peníze pro děti řadu krásných knih pro společnou četbu a také moderní encyklopedie se spoustou zajímavých informací z různých oborů.

P1010440

Některé z nich určitě využijeme také v dalším projektu "Zvířata celého světa".