/ PAVLOVSKÁ / O škole / Současnost

Současnost

Budova na Pavlovské se nachází v horní části města směrem na obce Klentnice a Pavlov. V současné době je zde 5 tříd 1. stupně ZŠ, tři oddělení školní družiny a školní jídelna.

Naší snahou je příjemné a podnětné prostředí, kde se budou děti cítit dobře a bezpečně. Využíváme také nových metod a forem práce. Snažíme se vytvářet žákům podmínky pro jejich vlastní rozvoj, posilovat pocit odpovědnosti a vést je k samostatnosti. Učí se pracovat s encyklopediemi, vyhledávat v nich potřebné údaje a zpracovat je tak, aby je dokázaly využít. Měly by být vybaveny nejen vědomostmi, ale především schopnostmi, které jim pomohou při řešení každodenních problémů. Žáci mají také přístup na internet. Využíváme interaktivní tabule. Důležité je, aby i děti méně nadané nebo s vývojovými poruchami učení měly možnost uspět. Učitel se posouvá z role vyučujícího do role poradce. Děti mají zpětnou vazbu v pozitivním hodnocení. S velkým zájmem se děti zapojují do komunikativního kruhu, ve kterém se učí respektovat druhého, vzájemně se vyslechnout a vytváří si osobní role.

Máme dvě moderně vybavené počítačové učebny s přístupem na internet, ve všech třídách jsou interaktivní tabule, učíme děti angličtinu od 1. ročníku.

Odpoledne nabízíme žákům řadu kroužků, ve kterých se zábavnou a oddechovou formou rozvíjí a zdokonalují v různých činnostech.

U školy je zahrada, kde děti tráví velkou přestávku a hrají si zde i v odpolední družině. Mají zde k dispozici pingpongový stůl, prolézačku, balanční lávku a venkovní kreslící tabuli. Za školou je nově vybudovaný sportovní areál pro míčové hry. K dispozici máme také moderní tělocvičnu, která je součástí vedlejší základní školy.
Hezké je o tom číst, ale ještě lepší je to vidět na vlastní oči. Přijďte, těšíme se na Vás.
Fotografie školy a akcí najdete ve fotogalerii.