/ KAPELA / The Muffians

The Muffians

To je jméno školní kapely, která o sobě dává vědět při zkouškách i školních akcích ve školním roce 2018/2019.

Ale vezměme to trochu popořádku ...

Scházet se jsme se začali již koncem školním roce 2016/2017. Prvních pár hudebníků, první písničky. A protože myšlenka zkusit hrát se "skupinou" složené z žáků různých ročníků našla podporu i u vedení školy, tak jsme v tom roce letošním mohli výrazně rozšířit "flotilu" hudebních nástrojů a tím pádem i samotných hudebníků.

Kromě nich se na chodu kapely podílejí i ti, kteří nejsou vždy třeba vidět, ale jsou pro stávající "staff" velmi důležití.