/ ÚŘEDNÍ DESKA / Školní poradenské pracoviště (ŠPP) / Tým ŠPP / Speciální pedagožky

Speciální pedagožky

Mgr. Šárka Turečková (budova Valtická 3)

mob: 774 448 105, e-mail: stureckova@zsvaltickamikulov.cz

konzultační hodiny:

  • ÚT 12:00 - 15:00 (v PC učebně)
  • ST 12:00 - 15:00 (ve třídě 5.B)
  • jinak dle dohody

Mgr. Pavla Čechová (budova Pavlovská 52)

tel.: 519 510 785, 774 448 102, e-mail: cechova.pavlovska@seznam.cz

konzultační hodiny: PO - 13:00- 15:00 hod. (jinak dle dohody)

Poradenské činnosti:

  • speciální pedagog pracuje s dětmi doporučenými PPP
  • v rámci poskytovaných služeb potřebných v oboru speciální pedagogiky se mohou rodiče dostavit ke konzultacím
  • rodiče mají možnost informovat se o problematice nápravy speciálních poruch učení (dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie, dysplézie apod.) a chování (různé formy LMD, ADHD), správného režimu dítěte a problémů ve vyučování
  • možnost doporučení externího dětského psychologa a klinického logopeda