/ ÚŘEDNÍ DESKA

ÚŘEDNÍ DESKA

Edukativně - stimulační skupinky pro předškoláky

I v tomto školním roce 2018/2019 otevíráme Edukativně-stimulační skupinky pro předškoláky, které pomáhají dětem zdokonalit jejich schopnosti potřebné k nástupu do první třídy. Skupinky pod vedením speciálních pedagogů jsou na naší škole již od října roku 2015 a jejich obliba stále roste. Také paní učitelky prvních tříd si je chválí, jelikož vidí jejich efekt přímo na dětech ve školních lavicích, a to je to nejdůležitější.

Děti se pod vedením paní učitelky učí rozvíjet zrakové a sluchové rozlišování, prostorovou orientaci, připravují ruku na psaní, trénují paměť a předmatematické dovednosti.

V průběhu všech lekcí je přítomen rodič (nebo jiný dospělý), a to hned z několika důvodů:

  • aby získal dovednosti k následné domácí přípravě s dítětem
  • aby získal ucelené informace o schopnostech dítěte
  • aby získal povědomí o oslabených dovednostech dítěte a měl návody na zacílení následné péče
  • aby měl možnost bezprostředně sledovat zlepšení oslabené oblasti (příp. více oslabených oblastí) dítěte
  • aby viděl dítě pracovat a komunikovat ve skupině vrstevníků a pod vedením jiné autority než rodičovské
  • aby si mohl všimnout reakcí dítěte a porovnat jej s jinými dětmi ve stejné situaci

Výhodou je, že dítě pracuje společně se skupinou dalších dětí a může si tak vyzkoušet i jak obstojí ve srovnání s ostatními. Další výhodou je, že proškolení rodiče budou trénovat s dítětem stejným způsobem jako paní učitelky, takže děti se v učení lépe orientují a mohou dosahovat lepších výsledků.

Edukativně-stimulační skupinky jsou vhodné pro děti, které mohou být nějakým způsobem ohroženy v počáteční fázi školní výuky. Tím, že náročnost lekcí postupně narůstá, se může dítě adaptovat na zátěž a odpadá počáteční frustrace z nezdarů. Školní psycholožka doporučuje edukativně-stimulační skupinky také dětem úzkostným, které si tímto způsobem zvykají na prostředí školy. Díky rodičovskému doprovodu se děti cítí ve škole jistěji a v září pak odpadá úzkost z neznámého prostředí.

Může se stát, že se na základě sledování dítěte ve skupince (jeho projevů a výsledků) rodič rozhodne pro odklad školní docházky. I to je považováno za úspěch a splnění účelu skupinky! Je lepší si rok počkat, než deprimovat nezralé dítě, které by se s náročným začátkem školní docházky mohlo vyrovnávat celé roky.

Skupinky budou probíhat od ledna do března, tedy před zápisem do 1.třídy. První setkání bude již před Vánocemi tak, aby v novém roce mohly děti již pilně pracovat se svou paní učitelkou. Celkem děti absolvují 10 lekcí, které začínají v odpoledních hodinách (cca od 16:00) a trvají 60 minut. Předpokládaná cena je 800 Kč (v ceně jsou pracovní materiály pro děti). Hlásit se můžete již nyní u paní zástupkyně Mgr. Hany Míčkové na čísle 774 448 102 nebo na emailu hana.mickova@seznam.cz.

Skupina je otevřená všem zájemcům a to nezávisle na tom, do jaké školy půjde předškolák k zápisu.