/ TAHÁKY / 5.B

Třída 5.B

Vítám Vás v novém školním roce!

Zdravím rodiče v novém školním roce 2017/2018

Jsme v naší původní třídě, vyučující INF - Šíma, AJ - N. Kalivodová, a V.Tučková

Prosím, dohlédněte na řádnou přípravu do vyučování, už teď jim chybí pouzdro, pracovní sešity apod.

Děti mají vyhlášenou soutěž ve čtení, kde mají přinést za pololetí nejméně 2 přečtené knihy.

AKCE:

- atletika na ZŠ Hraničářů - přeborník mikulovských škol

- třídní schůzky rodičů.:19.9. v 16.00 hod

- chystáme se na sběr starého papíru a kaštanů

- příspěvek na SRPDŠ 150.- Kč

Třídní schůzka rodičů 19.9.2017

Program:

- příprava na vyučování - pomůcky, obaly, referáty

- projekty

- Zapisování úkolů

SRPDŠ - zástupce třídy Mgr. Lenka Danielová - příspěvěk 150 Kč nejst. souroz.

Ukončení šk. roku - vysvědč. 1.6.2018

- 1. týd. - škola v přírodě

- 2. týd. - ředit. volno

- 3. a 4. týd. družina

AKCE

- sběr - 9.-1.10.

- Hory - 4000 Kč ( záloha 2000 Kč ) - 7.1.-13.1.2018

- Altetika v pátek, pokud bude příznivé počasí

- Dopravní výchova 11.10.

UČIVO PRO CHYBĚJÍCÍ ŽÁKY

- po str. 22, vyjmenovaná slova

M - jednotky po str.18, str .21 ( zlomky ) a prac. sešit str. 7

VL - po str. 18

PŘ - po str.8, prac. sešit str. 7 a 8

Úkoly na pondělí 2.10.2017

Vl. naučit 21-24

Ps. str.20,21

Č: str:16-19

JČ. PS.str.7 a 8/cv.4

UČ: str.30-31

M: Ps: str.9

Uč. str: 23

Opakování převody jednotek !!!

Ve středu 25.10. jsme uspořádali soutěž v pouštění draka.

Učivo pro chybějící žáky :

Jč. str. 54,55

Vyjm.slova

Ps: po stranu 17 ( dokončit )

Vl: Kraj Jihomoravský ( písemná práce )

Ps: str. 18

M: učivo po stranu 3

Ps: po stranu 16

17/ 1

Děkujeme za účast všem našim soutěžícím v Atletickém závodě, který se konal na ŽŠ Hraničářů a udělujeme pochvalu především Adéle Hrdlíkové, která získala 2.místo a Jakubovi Mikeskovi, který získal 3.místo.

Děkujeme všem rodičům za účast ve sběru starého papíru a kaštanů. Nejvíce přinesl A.Janíček.

Třídní schůzky se budou konat 13.11.2017 v 16h.

UČIVO PRO CHYBĚJÍCÍ ŽÁKY

JČ - vyjmenovaná slova, souhrnná cvičení, procvičovat pravopis - oranžový sešit

M - uč, str. 36, ps. str.18,cv.6,7,8, G - ps str.41, uč. str.114

Č - str. 24, 25

Vl - ps str.22 - 24

Př - půda

Hv - A. Dvořák, str.17,116

Třídní schůzka rodičů - 13.11.2017

Program:

1.Organizační pokyny

- pouzdro

- úbor

- pomůcky do VV a PČ

- projekty Evropa

- četba

- příprava vánoční besídky ( 14.12. v 17.00 h. )

- 22.12. vánoční prázdniny, 3.1.2018 do školy

- ŽK - str.27, vyplnit tabulku

2.Hory

- schůzka před vánoční besídkou v 15.30 h.

- doplatek + vleky

- podpisy

- vypůjčení lyží ( seřízení )

3. Hodnocení za 1. čtvrtletí

( vysoká absence - vyrovnávací zkoužky )

Učivo pro chybějící žáky :

Vl.str. 38 - 40

Polsko - práce s mapou

G: M-str.116

Ps. - str. 44

Chtěli bychom velmi poděkovat, paní Haluzové, za ušití sukýnek pro děvčata na Vánoční besídku. Děvčata měla velkou radost.

ZVEME VŠECHNY RODIČE NA VÁNOČNÍ BESÍDKU NAŠÍ ŠKOLY, která se koná ve čtvrtek 14.12. v 17. 00 hodin.

KRÁSNÉ A ŠŤASTNÉ VÁNOČNÍ SVÁTKY!

5.1.

Oznamuji změnu tel.čísla a sice : 607/013 046

Odjezd na hory: v neděli 7.1., 8.30 h. sraz, odjezd v 9.00 h. Prosím doložit chybějící dokumenty,které děti musí mít,děkuji.

Písemná práce : Matematika 16.1. geometrie - 19.1.

Jazyk český 18.1.

Uzavření klasif. za 1. pololetí - 23.1.

Přinést zapsanou četbu !!!!!

23.1.2018

Učivo pro chybějící žáky

Jč: Ps. str. 25-27

Uč. str.118 - vypracovat na fólii

str.120-121, naučit ZÁJMÉNA !!!!

Vl. - opakování ze 4. ročníku ( pravěk, středověk )

Uč. str. 2 - 3

M: Ps: dopracovat celý 1. díl !! + Geometrie

Př: Mírné, subtropické, tropické pásmo

Anj: Ps : po str.30

Uč: po str. 34

Ve čtvrtek 25.1. bruslení na hřišti Hraničářů, 1. a 2. hodina, kdo nebruslí, výuka ve škole.

Vydání vysvědčení za 1. pololetí - 1.2. 2018 - představení v kině - následuje vydání vysvědčení.

V pátek - pololetní prázdniny

31.1.2018

Zítra v 8.00 odchod do kina ( bez aktovek, svačina + složka na vysvědčení )

2.2. Pololetní prázdniny

5.-9.2.2018 Jarní prázdniny

12.2. 2018 - Výuka, v 9.00 bruslení ( ostatní žáci výuka ), pouzdro + AJ

UČIVO PRO CHYBĚJÍCÍ ŽÁKY

M: po str. 61, M PS : str 3, 4

: Zájména !!!! Naučit !!, PS: str . 26, Uč: str. 125

VL : Písemná práce - opak. ze 4. ročníku - uč. str. 2 - 7

PŘ : Písemná práce - podnebná pásma

V průběhu měsíce února referátky a zápisy o přečtených knihách.

Omluvenky a sdělení v ŽK zapisovat již do druhého pololetí ! Děkuji !

Přejeme krásné prožití jarních prázdnin !!

20.2.2018 UČIVO PRO CHYBĚJÍCÍ ŽÁKY

JČ: Uč: Skloňování číslovek, str. 138 - 139, PS: str.29, oranž.uřebnice - str. 45

M : Ps : str. 5 - 6, Uč. str: 66, G : Ps : str. 34, M uč. 120 - 121

PŘ: str. Přírodní společenství, str. 45 - 47

Vl: str. Život v baroku, str. 10 - 11

NAUČIT BÁSNIČKU !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Učivo pro chybějící žáky

M ps: str. 6, Uč : str. 66-67, G: osová souměrnost

Vl. Písemná práce

Jč: slovesa str. 146

15.3. TŘÍDNÍ SCHŮZKY RODIČŮ v 16:30

22.3. Den otevřených dveří

2.3.

HV - Slovníček hudebních pojmů str. 133 - 135

M : G. - osová souměrnost, Ps. str. 43

PČ : lepidlo !!

Zápis o přečtené knize !

Žáci se musí průběžně připravovat do Přírovědy a Vlastivědy !!!!!

Gratulujeme Vojtovi Jedličkovi za první místo v Krajském kole ve hře na trubku !!!

UČIVO PRO CHYBĚJÍCÍ ŽÁKY 5.3 - 9.3.

M : Uč : po str. 70, PS: str. 7

Jč : Slovesa, zůsob.ozn., čas přítomný, minulý, budoucí, pravopisná cvičení mě/mně

Př: Oprava písemné práce, Uč. str 48 - Vývoj člověka

Vl. Osvícenství, reformy Marie Terezie, Josefa II.

V pátek 9.3. - Třídní kolo recitační soutě.že

UČIVO PRO CHYBĚJÍCÍ ŽÁKY 19.3-24.3.

Jč - způsob sloves - po str.157,ps - str32

M - převody jednotek po str. 74, ps - str.9

Vl - objevy 18.st - referátek, průmyslová revoluce - str.24

Př - kostra a vývoj člověka, PS - po str.31

4.4.

M - UČ: po str.80

JČ - Stavba věty - věta jednoduchá, souvětí, SLOH : Vypravování

PŘ - str. 51 - Kostra a svaly, PS: po str. 31

VL - Národní obrození

Blahopřejeme Adamovi Janíčkovi a Miloši Famfrlovi za 2. a 3. místo ve Školní recitační soutěži.

Adam Janíček postupuje do Oblastního kola. GRATULUJEME !!!!

připomínám sběr starého papíru v období od 16.4 do 19.4.

Oblastní kolo ve vybíjené - hrajeme v době vyučování dne 19.4.

3. 5. společné focení

Děkujeme za přínos ve výuce pěstitelských prací. Výklad roubování stromků.

Pod dohledem pana Jedličky naše třída vysadila v pondělí 6 stromků.

Blahopřejeme kolektivu dívek a chlapců za 1. místo v oblastní soutěži ve vybíjené.

7.5. Učivo pro chybějící žáky

JČ - Věta jednoduchá, souvětí

M - Zlomky, UČ : str. 91 - 94 PS : str 22

PŘ - Smysly, UČ : str. 58 - 61

Vl - Československý stát

Focení třídy přeřazeno na 24.5.

Dopravní výchova - 21.5.

9.5. Závěrečný koncert školního sboru " Ptáčata "

V pátek dne 25.5. zkrácená výuka do 12 h.

V pátek 1.6. zkrácená výuka do 12 h., VYDÁNÍ VYSVĚDČENÍ !!!!!

Dne 1.6. z důvodu rekonstrukce, nebudou svačiny ani obědy !!

Děkujeme Vojtovi Jedličkovi a Miloši Famfrlovi za účast v okresním kole v Pythagoriádě ! Miloš Famfrla se umístil na 1. místě ! GRATULUJEME !!!!