/ TAHÁKY / 4.B

Třída 4.B

Naše třída ve školním roce 2017/2018:

  • třídní učitelka Mgr. Dagmar Němcová
  • asistent pedagoga Mgr. Jitka Rörichová
  • celkem 27 žáků
IMG_0811
IMG_0819
IMG_0816

Poděkování

  • manželům Šídovým za sponzorský dar pro děti naší třídy - pomůcky a potřeby nejen do výuky, ale také do třídy (pravítka, papírové kapesníky, barevné papíry, barvy, drobné dárky pod třídní vánoční stromeček)
  • všem rodičům a dětem za podzimní sběrovou aktivitu starého papíru a kaštanů (výtěžek bude převeden na odměny a potřeby pro děti do fondu SRPDŠ)
  • manželům Marešovým za finanční sponzorský dar 1000 Kč na výlet do Prahy a Školu v přírodě
  • všem rodičům a dětem za jarní sběrovou aktivitu (starý papír, hliník a vršky od pet lahví)
  • rodičům za odměny a sladkosti pro děti na Školu v přírodě: Poláčkovi, Klvačovi, Ondráčkovi, Jonášovi, Šídovi, Zechmeisterovi, p.Srncová