/ TAHÁKY / 4.B

Třída 4.B

Vítám Vás v novém školním roce!

Zdravím rodiče v novém školním roce 2016/2017

Jsme v naší původní třídě, vyučující HV - L. Hlavačková, AJ - N. Kalivodová, a V.Tučková

Prosím, dohlédněte na řádnou přípravu do vyučování, už teď jim chybí pouzdro, pracovní sešity apod.

Děti mají vyhlášenou soutěž ve čtení, kde mají přinést za pololetí nejméně 2 přečtené knihy.

AKCE:

- atletika na ZŠ Hraničářů - přeborník mikulovských škol

- třídní schůzky rodičů.: 27 .9. v 16.30 hod

- sběr starého papíru v týdnu od 10.10. - 13.10.

- dopravní výchova - 20.10. - nachystat kola!

- příspěvek na SRPDŠ 150.- Kč

Děkuji žákům, kteří se velmi úspěšně účastnili vystoupení " Zpívá celá škola", zvláště V.Jedličkovi, A.Janíčkovi, K.Šrámkové.

V měsíci říjnu už nastane náročnější zkoušení jak ve vlastivědě, tak v Přírodovědě. Je nutné umět pracovat s mapou a odpovídat na otázky za učivem. Pracovat i s pracovním sešitem a malým sešitem, kde máme poznámky.

20.10. - dopravní výchova - sportovní oblečení a kola pouze v případě příznivého počasí, pouzdro!

31.10. - Halloweenské učení - děti mohou přijít v kostýmu.

Prosím rodiče, aby kontrolovali přípravu učebnic a pomůcek do vyučování, Hlavně v pouzdře vždy ořezané tužky a pastelky, funkční pero. Učebnice chystejte pečlivě podle rozvrhu. Zkontrolujte vyplněnou ŽK.

Žáci se mohou přihlásit do kroužků na naší škole.

Pondělí - pohybové hry

Úterý - dyslektický kroužek, čtenářský klub

Středa . sborový zpěv

Pohodáři

Nově chceme vytvořit hudební skupinu ze žáků, kteří hrají na hudební nástroj, kterou povede Mgr. Šíma

Žáci, kteří mají zájem o lyžařský kurz, zaplatí zálohu 2000.-Kč pí Buchtové

MĚSÍC LISTOPAD

Pátek, 4.11. projektový den.

Halloween ve škole - tělocvična , 16.00 hod.

10.11. čtvrtletní klasifikace - třídní schůzky od 16.00 hod ve třídě.

18.11. ředitelské volno.

27.11. Začátek adventu - vánoční pohoda - / shon / !

Prohlédněte si také naši fotogalerii.

6.12. exkurze - Brno - 150.- Kč

15.12. - vánoční besídka

UČIVO PRO NEMOCNÉ ŽÁKY v týdnu: 21. - 25.11.

M - písemné násobení, konstrukce trojúhelníku

JČ - vyjmenovaná slova po P, S

VL - doprava ČR

PŘ - ekosystém les

Dětem byly rozdány referátky krajů ČR i data . Prosím o pomoc při přípravě a hlavně při zvolení formy referátku. Body k vypracování v sešitku vlastivědy. Důležitá úprava a zajímavosti. Může být vypracován i interaktivně na flešce. Žák by ale měl zvládnout vypracování samostatně, pouze s pomocí. Materiály si mohou vyzvednout ve škole. Hodnocení samostatného projevu. Práce s mapou.

Učivo pro nemocné

PŘ - ekosystém les

VL - Praha

M - učebnice str. 42 - celá, prac,seš.str.22/celá, geom.- konstrukce trojúhelníku

ČJ - list celý, učebnice po str. 68, prac,sešit po str. 21

Pokud máte zájem o koupi testu za 295,--Kč - do pátku 2.12.2016 zaplatit, nebo vrátit nepoškozené!

PŘEJI HODNĚ ZDRAVÍ, ŠTĚSTÍ DO NOVÉHO ROKU 2017 !

Děkuji rodičům za přání do Nového roku.

Během měsíce ledna budeme intenzivně pracovat , opakovat na pololetní písemné práce.

Děti mají v deníčku kalendář písemných prací, průběžně mají zaznamenaný obsah každé práce.

18.1. pedagogická rada a uzavírání klasifikace za 1. pololetí.

Někteří žáci stále nepřinesli referátek o knize!

31.1. vysvědčení, pololetní prázdniny až 3.2.

Stále pokračuje projekt " Kraje v ČR" .

Doplatek za hory v průběhu měsíce leden a únor . 1900.- Kč

V den vysvědčení kino - 50.- Kč / vyúčtování Brno zůstatek 19.- Kč, přinést pouze 11 Kč, 20.- Kč příspěvek ze SRPDŠ/

UČIVO

V matematice dokončujeme první díl pracovního sešitu.

Jazyk český opakování. slohová práce.

Vlastivěda písemná práce kraje Vysočina a Jihomoravský, zkoušení kraj Pardubický

Přírodověda - písemná práce opakování za první pololetí - otázky

Učivo pro chybějící

Matematika - pracovní sešit str.5, naučit římské číslice

Jazyk český - pracovní sešit str,33, Pravopis podstatných jmen - p.s. po str.13,učebnice po str. 113

Geometrie - pracovní sešit str.32

Vlastivěda - časová přímka str.66 až 70

Přírodověda - učebnice- naučit str. 30,31, prac, sešit po str.19

PROJEKTOVÝ TÝDEN - PRAVĚK 13. - 17.2.

UČIVO PRO NEMOCNÉ ŽÁKY V TÝDNU OD 13. DO 17.2.

M - opakování římské číslice, písemné dělení uč. str. 70 Ps. str.6

Jč - opakování vzory podstatných jmen rodu středního a ženského uč. str.116

pod. jm. str. 17, 18

Vl - období pravěku str.po 72

Př - neživá příroda - půda, str.31, horniny a nerosty

Doplatek angličtina 385.- Kč, naučit básničku !

V týdnu od 20.2. do 24.2. výuka AJ s rodilým mluvčím pro přihlášené žáky, pondělí, středa výuka do 13,30 hodin.

PO ODPOČINKU ZASE VE ŠKOLE!

V březnu 29.3., proběhne školní kolo recitační soutěže, do kterého jsme vybrali nejúspěšnější žáky z třídního kola.

22.3. se uskuteční netradiční závody, které pořádá dům dětí. Zastoupí nás 2 děvčata a 2 chlapci .

VÝUKA V MĚSÍCI BŘEZNU

Jč - opakování vzorů podstatných jmen, zápisy do čtenářských deníků!

M - jednotky, písemné +, -, x, : , slovní úlohy, řešení matematické olympiády - KLOKÁNEK

Vl - Velká Morava, Český stát

Př - vlastnosti látek - jednotky

Stále postrádám aktivitu jak v četbě, tak v připravovaných zajímavostech formou referátků

UČIVO PRO CHYBĚJÍCÍ ŽÁKY

Jč - sloveta po str. 138, p.s. str.39

M - učebnice po str.79, p.s. str.11, G - učebnice str.129, pr.s. str.34

Př - jednotky

Vl - po str. 81, pr.s.str.10,11

Velikonoční prázdniny - od 13.4. do 17.4., nástup do školy 18.4. podle rozvrhu.

22.4. se uskuteční přechod PÁLAVY sraz 9.00 u pokladny jeskyně na Turoldě.

26.4. pedagogická rada (hodnocení a klasifikace za 3/4).

27.4. třídní schůzky od 16.00 ve 4.B třídě.

UPOZORNĚNÍ ! Přechod Pálavy se ruší z důvodu počasí.

V měsíci květnu se uskuteční sběr starého papíru v týdnu od 22. do 26. 5.

Informace z třídní schůzky ze dne 27.4.2017

- příchody rodičů do školy - čekat na děti před školou, ne v budově školy

- modrá velryba - informace o nebezpečí kyberšikany

- kopaná Mc Donald Cup

- 4.5. fotografování

- 16.5 dopravní výchova

- 19.5 atletické závody, 23.5. oblastní kolo

- v týdnu od 22.5. do 25.5. sběr papíru

- 27.5 přechod Pálavy

- 19.5. - 23.5. škola v přírodě - Meziříčko, záloha 1000,- Kč do konce dubna /celková částka 1900,- /

- 2. 6. Dětský den - v 16:00 hřiště školy

- 6.6. koncert pěveckého sboru

- barevný týden: Po - modrá, Út - oranžová, St - zelená, Čt - bílá, Pá - žlutá

- do 15. 6. 2017 - příspěvek na učebnice pro příští rok - 450,- Kč

- 16. 6. - Modrá voda u Buchlova

- příští rok nebudou mít družinu, pouze dojíždějící do odjezdu prvního autobusu

Pondělí 12.6.2017

Písemné práce 12.6 - 15.6

ÚT -- JČ

ST -- AJ

ČT -- G

Výlet Modrá

- 8,00 odjezd

50,00 Kč vstupné děti

90,00 Kč vstupné dospělí

AUTOBUS - stále neznám cenu

- budu vybírat v autobusu!

Škola v přírodě odjezd 19.6. v 8,40 hod.

Poslední týden ve škole!

- výuka do 11.45

- odevzdávání učebnic a placení za poškozené učebnice

- rozdávání výkresů a portfolií

- dokončení referátů a projektů

- v pátek zkrácené vyučování - rozdání vysvědčení !

Krásné prázdniny, těším se na setkání v páté třídě !