/ TAHÁKY / 1.B

Třída 1.B

Školní rok 2017/2018

Třídní učitelka: Mgr. Šárka Turečková

E-mail: sarka.tureckova@seznam.cz

Poděkování rodičům Filipa a Jakuba Šídy za zakoupení pomůcek pro všechny naše prvňáčky.

Děkuji moc také rodičům dětí, kteří přinesli papír a kaštany a za příspěvek na SRPDŠ.

1B rozv