/ ŠKOLNÍ JÍDELNA / JÍDELNA VALTICKÁ / OSTATNÍ INFORMACE

OSTATNÍ INFORMACE

Upozornění strávníkům školní jídelny

Vyhláška č.107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění vyhlášky č.107/2008 Sb., definuje, co je ve školní jídelně oběd a z čeho se skládá. Obědem je polévka nebo předkrm, hlavní chod, nápoj a případně doplněk (salát, dezert, ovoce). Polévka je tudíž součástí oběda. Strávník, který nemá objednaný oběd, nemá nárok na polévku !!!

příbor

Přihlášky stravy v pondělí nebudou prováděny !!!

V pondělí ráno není si možné z provozních důvodů objednávat stravu na tentýž den.

Na pondělí je nutné stravu přihlásit nejpozději v pátek do 14.00 hodin.

 

příbor

Informace k bezhotovostním platbám stravného ve školní jídelně:

Placení stravného na účet ZŠ je možné pouze po domluvě s vedoucí školní jídelny.

Platbu je nutno zadat k 15. dni v měsíci. Po zaplacení stravného na účet školy neprobíhají platby na strávníkův účet automaticky ihned.

Pokud nejsou na strávníkově účtu peníze, nemůže si strávník stravu objednat.

Vyúčtování přeplatků stravného se provádí 2x ročně (15.1., 15.6.). Přeplatky jsou vráceny na strávníkův účet u banky.

příbor

Dotované obědy

Dle vyhlášky 107/2005 o školním stravování má dítě nárok na oběd pouze po dobu pobytu ve škole v době výuky.Rodič je povinen v době nepřítomnosti žáka ve škole stravu odhlásit.V případě neodhlášení stravy bude strávníkovi doúčtována cena oběda do plné výše dle cenové kalkulace školy, kterou musí strávník doplatit vedoucí školní jídelny.