/ PAVLOVSKÁ / Třídy a ŠD / 1.A

Třída 1.A

Školní rok 2017/2018

Třídní učitelka: Mgr. Markéta Nezbedová

E-mai: marketa.nezbedova@seznam.cz

V úterý 14. 11. v 17:00 hodin vás zveme na Slabikářovou slavnost - pozvání je pro rodiče s dětmi.

Konzultace budou probíhat 20. a 22. 11. od 13:00 do 16:00 hod. a 21. a 24. 11. od 16:30 - 17:30 hod. Domluva s paní učitelkou.

Adapťáček (15)
Adapťáček (16)
Adapťáček (70)

Fotky najdete zde.